.

 

Všeobecné obchodní podmínky stránky xjidelnicek.cz


Provozovatel služby

Provozovatelem služby xjidelnicek.cz – online jídelníčky a poradna je . Podnikatel je zapsán v živ.rejstříku MgM Ústí nad Labem. Dále jen „provozovatel služby“.


Objednavatel

Objednavatelem může být kdokoliv, fyzická osoba, právnická osoba.. Objednavatel tedy nemusí být pro nákup stránek živnostník. Objednavatel je zodpovědný za správnost údajů uvedených při objednání služby, především pak emailu, na který posíláme online nebo individuální jídelníček. Dále jen „objednavatel“.


Popis služeb

Provozovatel služby poskytuje objednavateli službu, díky které si bude moci objednavatel zakoupit online jídelníček, jídelníček na zakázku, nebo online konzultaci s výživovým specialistou. Postup objednání: Objednavatel (zákazník) si objedná službu, kterou následně buď bankovním převodem nebo platební kartou (případně jinou online metodou) zaplatí, následně obdrží online jídelníček na email, nebo vypracování online jídelníčku, nebo konzultaci s výživovým poradcem dle zvoleného tarifu.


Platební podmínky a aktivace služby

Úhrada za služby je jednorázová a nevratná. Služba je aktivována v den kdy je částka za službu připsána na účet provozovatele. Poskytované služby se řídí platným ceníkem, který je uvedený na webových stránkách provozovatele u každé služby, kterou provozovatel služby nabízí. . Uvedené ceny jsou konečné, provozovatel služby je neplátcem DPH. V případě neuhrazení částky je provozovatel oprávněn službu neposkytnout. Vždy Vás budeme o tomto informovat. Faktury jsou zasílány e-mailem. Platbu je možné provést jak pomocí vydané faktury a údajích na ní, tak i platebními kartami a jinými způsoby.


Služba není vhodná pro:

 


Jídelníček má za cíl Vám ukázat ten správný směr, není všelék. O případném použité se vždy poraďte se svým lékařem. Za použití jídelníčku nenese xjidelnicek.cz ani autor jídelníčku žádnou zodpovědnost. A to ani garanci úbytku/zvýšení váhy.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že bude nakládat s osobními údaji objednatele tak aby nedošlo k jejich zneužití. Získané údaje nebudou předány žádné třetí straně a budou použity pouze za účelem zhotovení jídelníčku – tedy jsou přístupné autorovi jídelníčku. Jídelníčky a online konzultace pro nás zpracovává paní Veronika Štaudová DiS. Objednavatel souhlasí s posíláním marketingových nabídek, souhlas lze kdykoliv odvolat na emailové adrese info@xjidelnicek.cz


Licenční ujednání

Veškeré služby a jídelníčky (formát .pdf) jsou chráněny autorským zákonem, tzn. Nelze je žádným způsobem dále šířit, zveřejňovat ani propagovat bez svolení autora a webu xjidelnicek.cz. V opačném případě se autor vyhrazuje právo vymáhat vzniklé ztráty.


Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel nenese odpovědnost použití jídelníčku. Rozsah poskytovaných služeb je uveden na webových stránkách provozovatele služby. Provozovatel služby usiluje o maximální dostupnost poskytovaných služeb a nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození uložených dat. Pro komunikaci mezi provozovatelem a objednatelem je upřednostňována elektronická pošta – info@xjidelnicek.cz


Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných podmínek. Tyto všeobecné podmínky platí od 1.1.2013.

 

 


TOPlist